Connexxion
Het ontstaan van Connexxion / the birth of Connexxion.

Met dank aan John Veerkamp

Nederlands - English
Met de oprichting van connexxion in mei 1999 ontstaat Nederland's grootste busbedrijf met meer dan 3000 bussen en eveneens zo'n 3000 minibussen, taxis en andere voertuigen. Daarnaast heeft Connexxion nog 27 trams, 2 treinen en een aantal veerboten. De voorgeschiedenis van connexxion (en Syntus) is hierboven in beeld gebracht.

Na de overnames en fusies van de zeventiger jaren waren de tachtiger jaren een periode van rust in het toekomstige connexxion gebied. Slechts enkele kleine bedrijven werden opgenomen in de grotere. In april 1985 werd de AMZ opgenomen in Zuidwestnederland, eind 1986 werd de Stadsdienst Zwolle (SZ) opgenomen in de VAD, in april 1990 ging de AOT naar de NZH, gevolgd door de ENHABO per 1 januari 1991. Vanaf 1993 vindt de grote reorganisatie plaats. Per 1-1-1993 fuseren GSM en GVA (stadsdienst Arnhem) tot GVM. In mei 1994 fuseren CN en VAD tot Midnet. Hierbij wordt het westelijke deel van CN opgenomen in de NZH, het zuidelijke deel van de NZH in WN en de afdeling Nieuwegein van WN in Midnet. Per 1-1-1995 fuseren WN en Zuidwestnederland tot ZWN. De GVM en de TET gaan een samenwerkingsverband aan als Oostnet in januari 1997. In mei 1999 fuseren Oostnet, ZWN, NZH en Midnet dan tot connexxion. Tegelijkertijd wordt echter de afsplitsing van Syntus effectief, waarbij een groot gedeelte van het Voormalige GSM gebied betrokken is. De verschillende bedrijven hadden ondertussen ook dochterbedrijven opgericht of overgenomen voor toer-, groeps- en taxivervoer, die ook in de connexxion groep werden opgenomen. Voorzover deze echte bussen hadden waren dit:

-NZH: NZH Travel, CTG, NZH Groepsvervoer

-ZWN: ZWN Tours, Speedwell, Westercoach, Geukes, Scholtes & Valstar, Westland Taxi, Citax Midden Zeeland

-Midnet: Centraal Nederland Tours/Bolderman, Midnet Tours, KOVO, Bangma

-Oostnet: Morren Reizen, Arke-TAD, Oostnet Taxi.

Ook busbedrijf Hermes behoort tot de connexxion groep, evenals dochterbedrijf Op het Broek. Deze worden echter apart behandelt, aangezien de opname van Hermes in Connexxion nog niet "zichtbaar" is.

De meeste streekvervoerbedrijven in Nederland behoorden toe aan de holding VSN (Verenigd Streekvervoer Nederland). Deze werd opgesplitst in VSN I met de bedrijven die later connexxion zouden worden, en VSN II. Het noordelijke deel van VSN II is aan Arriva verkocht, het zuidelijke deel, Hermes, wordt alsnog in connexxion geintegreerd. Connexxion is een NV, maar alle aandelen zijn nog in handen van de staat.