387-396

GVB 387 te Schiphol Plaza (19-04-1999) RvI
GVB 387 te Schiphol Plaza (19-04-1999) RvI


GVB 388 te Amsterdam station Sloterdijk (24-09-1989) RvI
GVB 388 te Amsterdam station Sloterdijk (24-09-1989) RvI
GVB 389 te Amsterdam busgarage West (23-09-1996) RvI
GVB 389 te Amsterdam busgarage West (23-09-1996) RvI


GVB 391 te Amsterdam station Sloterdijk (12-06-1993) RvI
GVB 391 te Amsterdam station Sloterdijk (12-06-1993) RvI
GVB 393 te Amsterdam CS (31-05-1993) RvI
GVB 393 te Amsterdam CS (31-05-1993) RvI