451-455

GVB 454 (NZH 8025) te Amsterdam station Sloterdijk (22-11-1990) RvI
GVB 454 (NZH 8025) te Amsterdam station Sloterdijk (22-11-1990) RvI