471-485

GVB 471 te Amsterdam metrostation Gaasperplas (27-05-2006)
GVB 471 te Amsterdam metrostation Gaasperplas (27-05-2006)


GVB 472 te Amsterdam Sloterdijk station (21-02-2006)
GVB 472 te Amsterdam Sloterdijk station (21-02-2006)
GVB 473 te Amsterdam Sloterdijk station (20-10-2004)
GVB 473 te Amsterdam Sloterdijk station (20-10-2004)


GVB 474 te Amsterdam Sloterdijk station (10-02-2005)
GVB 474 te Amsterdam Sloterdijk station (10-02-2005)
GVB 475 te Amsterdam Rozengracht (10-02-2005)
GVB 475 te Amsterdam Rozengracht (10-02-2005)